EL CENTRE
 
HISTÒRIA DEL CENTRE EXCURSIONISTA
   

Inicis de l'excursionisme a
Sant Vicenç, l'any 1920

Els inicis
 
   

En els foscos anys de la postguerra, quan res no era com avui i tota iniciativa era dificultosa de realitzar, que aquells pioners van decidir organitzar-se i crear una entitat amb les portes sempre obertes, enaltint i difonent els sentiments més nobles provinents de la pràctica del muntanyisme, una veritable escola d'amor envers la natura, la cultura i les tradicions de la terra catalana.
I, amb un afany inesgotable de créixer, van començar a caminar en aquell llunyà 1954. Les il·lusions i la fermesa d'aquelles persones veritablement entranyables van fer que posessin els primers fonaments del nostre Centre Excursionista abans que es convertís en una entitat amb tots els ets i uts. Els seus noms són: Pere Grau, Albert Silvestre, Josep Claveria, Joan Viladoms, Albert Codina, Albert Santasusana, Marcel Vives, Emili Vila, Joan Noguera, Josep Viladoms, Pere Nogueres, Antón Prtolés, Joan Gorgues, Jaume Vall-llosera, Albert Pey, Josep Vilaseca, Joan Guiu, Ramon Torres, Pere Canal, Mn. Josep Rovira, Mn. Ramon Mata, Ricard Gomis, etc. Uns autèntics iniciadors en l'esperit excursionista. Practicants habituals de caminades matinals i excursions en general pertot l'entorn santvicentí.
L'any 1954 va tenir lloc una reunió a l'Ajuntament de la qual en va sortir una Comissió Gestora encarregada de legalitzar la nova entitat.
La seu social estava situada al Cafè Miralles.
Del toc oficial se'n va ocupar la Federación Española de Montañismo, a la qual es va demanar que agilitzés al màxim les gestions. En dos mesos hi va haver una afluència de cent socis, quantitat necessària perquè el Centre Excursionista esdevingués en una entitat i no en una simple delegació.
Els membres de la flamant junta Directiva van ser: Pere Grau i Carbonell, president; Abel Silvestre, secretari; Ramon Pintó, tresorer; Màxim Martín, vocal de muntanya i Joan Preñanosa, vocal de fotografia.
El dia 8 de juny d'aquell any es va llegir l'Acta Fundacional del Centre Excursionista Sant Vicenç de Castellet, amb el vist i plau de la FEM, a la qual es va trametre el Reglament de Règim Intern de l'entitat. L'acte inagural va tenir lloc el 12 de setembre de 1954.
A partir de llavors, van anar prenent cos les diverses activitats, tant les estrictament excursionistes com totes les altres que les complementen i que a través dels anys, han anat configurant el ferm caràcter de l'entitat. Així, tenim que de les vint-i-dues sortides que es van fer en aquell 1954 la majoria van ser de caire social i d'esbarjo, i totes elles amb la idea de fomentar l'ideal del muntanyisme.
Els més agosarats van assolir les primeres fites en escalada al Paller i al Turó Roig. Al 1955 se'n va aconseguir una de molt simbòlica, la primera que el Centre va fer al Cavall Bernat en el massís de Montserrtí.
Quant a les activitats en espeleologia es va realitzar el primer descens a l'avenc dels Hostalets del Daví a Sant Llorenç del Munt, l'exploració de les coves del Salnitre a Montserrat i la cova del Manel, també a Sant Llorenç del Munt.
Les sortides van anar prenent un caire cada vegada més seriós. Es practicaven varietats d'escalada, tècniques de ràpel, espeleologia, etc. D'aquells dies, ja llunyans, cal destacar l'exploració per primera vegada de l'avenc batejat amb el nom de Castellet, situat prop del Queixal del Llop.
L'any 1956, ja coronats en moltes ocasions els cims del Pedraforca i de la Serra del Cadí, els punts més emblemàtics del Pre-Pirineu, van començar les primeres travesses al Pirineu. Un any després es va realitzar una ascensió a l'Aneto, en la qual i com anèctota direm que va participar-hi l'Antoni Ribalta de vuit anys, un dels més joves que en aquells anys van assolir el cim més alt del massís de la Maladeta i també el de tot el Pirineu. Pel que fa a l'escalada, en aquest mateix any, s'intensifiquen les activitats amb cursets al Pedraforca, al Figaró, etc.
Les travesses al Pirineu segueixen, encara que són de més durada, de deu a quinze dies. L'any 1958 es fan pràctiques d'exploració espeleològiques a l'illa de Mallorca.