EL CENTRE
 
HISTÒRIA DEL CENTRE EXCURSIONISTA
   
8 de juny de 1954
 
   

Es convoca una reunió per a tots els socis i es llegeix l'acta que ha enviat la FEM en que comunica que s'ha aprovat la constitució de la nova entitat i que la dóna d'alta.