EL CENTRE
 
HISTÒRIA DEL CENTRE EXCURSIONISTA
   
4 de març de 1956
 
   

President: Pere Grau i Carbonell
V ice-president: Joan Prenyanosa i Baró
S ecretari: Joan Gorgas i Vila
S ots-secretari: Joan Fíguls i Viñolas
T resorer: Lluís Llovet i Amorós
V ocal de muntanya: Maxim Martín i Galve
V ocal de fotografia: Francesc Torrents i Camps
V ocals: Josep Vilaseca i Bellber, Martí Santaeulfllia i Massó