EL CENTRE
 
HISTÒRIA DEL CENTRE EXCURSIONISTA
   
20 de febrer de 1954
 
   

Es visita el Centre Excursionista de la comarca del Bages per tal que ens assessori sobre la documentació que cal presentar.
Es comunica a la FEM (Federación Española de Montañismo) la intenció de formar aquesta entitat, la qual, perque es pugui legalitzar, cal que compti amb un mínim de 100 socis, cosa que es va poder aconseguir al cap de poc temps.
Es forma una Junta Provisional amb els següents membres: president: Pere Grau i Carbonell secretari: Abel Silvestre i Basomba tresorer: Ramon Pintó i Ribalta vocal de muntanya: Maxim Martín i Galve vocal de fotografia: Joan Preñanosa i Baró vocals: Josep Marimon i Costa, Francesc Torrents i Camps.