EL CENTRE
 
HISTÒRIA DEL CENTRE EXCURSIONISTA
   
12 de setembre de 1954
 
   

Se celebra l'acte de la inaguració oficial.
S'acorda llogar l'estatge social del Cafè Miralles.